Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

hara kiri

tiny bursts
of salty drops
on my white shirt
looking at the ceiling
I've been drowned
in the river
of your eyes

χαρακίρι των στιγμών
η απόσταση.

Η μονοτονία
σαν διαρκές κίτρινο ή άσπρο.
Κίνηση δίχως ενέργεια.
Το ''μετά'' είναι κάθε ώρα που περνά.


18/02/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.